Image Image Image Image Image

18

okt

Utvidet eierskap i Bjørbekk & Lindheim

  • By admin

Styret i Bjørbekk & Lindheim – Landskapsarkitekter, har arbeidet frem en ny aksjonæravtale som åpner for utvidet eierskap. Det primære målet med eierutvidelsen er å legge til rette for at firmaet skal fortsette inn i fremtiden som et sterkt og selvstendig landskapsarkitektfirma.

Gründerne Tone Lindheim og Jostein Bjørbekk ønsker at eierskapet over tid skal overføres til firmaets egne ansatte. I første omgang er 1/3 av aksjene overført til nye medeiere. «Med et gradvis utvidet eierskap vil vi legge forholdene til rette for kontinuitet og utvikling av firmaet», sier styreleder Jostein Bjørbekk, og utdyper; «Bjørbekk & Lindheim skal fortsette å utvikle landskapsarkitekturfaget og lage fremragende prosjekter. Det vil være oppdrag som vi utvikler med egne krefter og i mange tilfeller vil det være prosjekter hvor vi samarbeider med arkitekter, ingeniører, entreprenører eller utbyggere».

I juli 2017 ble 5 ansatte med lederroller i firmaet tatt opp som partnere; Svein Erik Bergem, Jon Christian Dannevig, Simen Gylseth, Aina Skjærvø og Line Løvstad Nordbye. Fra september 2017 har også alle øvrige ansatte fått mulighet til å kjøpe en aksjeandel i firmaet. Jostein Bjørbekk og Tone Lindheim eier fortsatt 1/3 av aksjene hver og sitter begge i styret. Firmaet ønsker å møte fremtiden som et stort og samlet team, der hver enkelt ansatt er avgjørende for å oppnå felles mål og visjoner.

«All vår virksomhet er basert på et humanistisk og bærekraftig perspektiv der menneske og miljø står i sentrum. Vår visjon er å lage vakre og funksjonelle uterom som fremmer variasjon og likeverd. Firmaet skal opprettholde et høyt faglig ambisjonsnivå, være innovative og bidra til å utvikle landskapsarkitekturfaget. Vi har stor tro på at en sterk fellesskapsfølelse internt i kontoret og fokus på faglig utvikling og trivsel hos den enkelte ansatte gir gode resultater og positiv respons hos våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer», sier daglig leder Line Løvstad Nordbye.

Bjørbekk & Lindheim er en av partnerne i Team Urbis som vant konkurransen om nytt Regjeringskvartal. Nylig har firmaet levert et stort utviklingsprogram for Oslo S-området og kan vise til ferdigbygde uteområder for flyplassene på Gardermoen og Flesland. For tiden arbeides det mye med områdeutvikling og byggeprosjekter på Ensjø og Hovinbyen der blågrønn byutvikling, utendørs fellesarenaer, infrastruktur og bekkeåpning står i fokus. Firmaet har blant annet ansvar for pågående sentrumsutvikling på Stabekk, skoleprosjekter i Hammerfest, Kongsvinger, Hønefoss og Oslo, prosjekter knyttet til helse og omsorg i Åndalsnes, Oslo, Bærum og Alta, samt uteanlegg til kultur- og idrettsbygg på Jordal i Oslo, Haugesund og Ulsteinvik. Bogstadveien, Ekebergparken. Nansenparken og en rekke andre landskapsprosjekter på Fornebu er blant firmaets allerede ferdigstilte prosjekter.