Image Image Image Image Image

05

mai

Utbygging av bekk og park på Ensjø / Hasle

  • By admin

De siste månedene har vi stått på for å ferdigstille tegningsgrunnlaget for bygging av Teglverksdammen øst for Hasle T-banestasjon. Prosjektet omfatter gjenåpning av Hovinbekken fra oversiden av Tennishallene /Dronning Margretes vei og ned til Grenseveien. Underveis vil vannet bli renset ved hjelp av naturlige rensemetoder før det renner inn i Ensjøbyen. Dette innebærer forsedimentering, filtrering gjennom pukkfilter og sivfilter, lufting i stryksone, sedimentering av partikler i Teglverksdammen, nytt sivfilter, for så å ledes ut i «Grensedammen» på vei mot Ensjø.

På nordsiden av anlegget skal det etableres en sammenhengende turvei langsetter hele bekkedraget. Videre etableres nye gangforbindelser og stier mot Hovin borettslag og friområdene på syd og østsiden av Teglverksdammen.

Oppdragsgiver er Oslo kommune ved VAV og BYM. Norconsult AS er kontraktspartner med B&L som fagansvarlig for landskap. Steen & Lund har vunnet kontrakten med å skulle få bygge dam og parkprosjektet. Planlagt oppstart er 19. mai.

tiedemannsparken

Vår i Tiedemannsparken

Første byggetrinn av Tiedemannsparken åpnet 7. november i fjor, og nå jobber vi med grunnlaget for den videre utviklingen både oppstrøms og nedstrøms dette området. Parken inneholder gressletter for ballspill og lek, to lekeplasser med forskjellige lekeapparater, beplantning og benker. Et sentralt innslag i parken er bekkeløpet for Hovinbekken som på et senere tidspunkt skal gå åpen gjennom hele Ensjøbyen. Foreløpig uten bekkevann – så grønnalgene får nok gode vekstvilkår i sommer.

Vi håper at parken vil være til glede for store og små i tiden fremover.

Les mer om prosjektet her.