Image Image Image Image Image

07

des

Tone Lindheim blir ny direktør ved Naturhistorisk museum

  • By admin

Tone Lindheim har takket ja til stillingen som direktør ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Hun har latt seg trigge av det store utviklingspotensialet her, aktualisert av det politisk vedtatte Tøyenløftet. Dette skjer etter 29 år som daglig leder i Bjørbekk & Lindheim. Hun tar permisjon fra Bjørbekk & Lindheim og vil fortsatt sitte i firmaets styre. Overgangen til ny stilling skjer 1. april 2015.

Jostein Bjørbekk fortsetter som daglig leder i Bjørbekk & Lindheim. Sammen med Svein Erik Bergem, Jon Christian Dannevig, Simen Gylseth og Rune Vik forestår han fortsatt den faglige ledelsen i firmaet. Den daglige ledelsen vil bli supplert med gode prosjektledere som har jobbet i firmaet i mange år. Bjørbekk & Lindheim har i dag 23 ansatte og vil fortsette sitt aktive arbeid med å skape landskapsarkitektprosjekter av høy kvalitet.