Vi er best på landskap, og tilbyr tjenester innen planlegging, prosjektering og rådgivning

PLANLEGGING

Ta kontakt med oss, så kan vi bidra med planlegging, prosjekt- og prosessledelse, utredninger, analyser og konseptvalgutredninger.

PROSJEKTERING

Bjørbekk & Lindheim har over 30 års erfaring med prosjektering av landskapsanlegg i både liten og stor skala. Vi leverer tegninger og modeller til alle faser av et prosjekt, og utarbeider mengdebeskrivelser og visualiseringer.

RÅDGIVNING

Våre erfarne landskapsarkitekter vil bistå med rådgivning innenfor alle temaer knyttet til landskap og grøntanlegg, og undervisning og formidling.

Bjørbekk & Lindheim har et solid nettverk av samarbeidende firmaer, og kan tilby hjelp til etablering og koordinering av tverrfaglige team.