Tilgjengelighet

Vår demokratiske samfunnsmodell legger opp til størst mulig deltakelser fra alle.  Uavhengig av om man er sprek eller  har litt redusert fart, vandrende eller rullende, ung eller gammel, bør uterommene være utformet slik at man finner frem.  

Ta kontakt med oss dersom du ønsker helhetlige, gode eller innovative løsninger som sikrer tilgjengelighet for alle, uten at det kompromitterer det arkitektoniske uttrykket eller forringer funksjonaliteten på andre områder.