Frodige nabolag med lokal identitet

Gjennom mange års erfaring med planlegging og prosjektering av boligområder har vi svært god kjennskap til hva som er avgjørende ved kjøp av bolig, og hva som hever verdien i området. Vi evner å kombinere vakre og funksjonelle omgivelser med kostnadseffektive og driftsvennlige løsninger. Våre dyktige ansatte kan bistå med blant annet reguleringsplaner, prosjektering i alle faser, byggeoppfølging og byggeledelse. Vi har sentral godkjenning som prosjekterende og ansvarlig søker i tiltaksklasse 3. 

Bjørbekk & Lindheim er et solid og innovativt fagmiljø for landskapsarkitekter med stort samfunnsengasjement. Vår kunnskap strekker seg fra store grep for bærekraftig by- og stedsutvikling, — til design og tverrfaglig detaljprosjektering. Ambisjonen er alltid at klima- og miljømål konkretiseres i vakre og funksjonelle anlegg som bidrar til livskvalitet og god folkehelse.

CV-LLN2

Ta kontakt med daglig leder Line Løvstad Nordbye for en prat.
Tlf: (+47) 97 65 02 04
epost: lln@blark.no