Image Image Image Image Image

Universell utforming

06

jun

Bjørbekk & Lindheim lager veileder om veifinning

  • By admin

Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har gitt oss oppdraget med å utarbeide veiledningsmateriale for orientering og veifinning i bygg, uteområder og transportanlegg.

Vi skal se på hvordan folk flest orienterer seg og finner veien som gående og hvordan planleggere og prosjekterende kan benytte flere arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning.

Vi har fått oppdraget sammen med Narud Stokke Wiig arkitekter AS og Vista utredning AS.