Image Image Image Image Image

26

sep

Stedsutvikling i Trofors

  • By admin

Vi har blitt tildelt oppdraget med å utvikle Trofors sentrum i forbindelse med omleggingen av E6 forbi tettstedet. Jobben omfatter adkomstveger, gang- og sykkelveger, kryssløsninger og stedsutvikling i området. Vi har tidligere jobbet med konsekvensutredning av E6-alternativene, og gleder oss til å ta fatt på den videre utviklingen i samarbeid med Statens vegvesen og Grane kommune. Bjørbekk & Lindheim har prosjektlederansvaret, og vi har med oss Structor (ritr), Valor (rib), Rambøll (va), ÅF Lighting (rie) og Novatek (oppmåling).