Stedsutvikling og byplanlegging

Vi bidrar med innsikt og kompetanse på by- og stedsutvikling, med tanke på å utvikle bærekraftige og fremtidsrettede steder der folk bor, reiser, handler og arbeider.