Skoler og barnehager

Vi skaper utearealer for skoler og barnehager som er motiverende, utfordrende, varige og tilgjengelig, og utformet for ulike aktiviteter og opplevelser slik at alle barn skal finne seg til rette.