Samferdsel

Samferdsels- og infrastrukturprosjekter innebærer ofte store landskapsinngrep. Vi kan bidra med kompetanse på både landskapsforming og detaljer.