Parker

Parker er byens lunger og menneskers pustehull. Vi ønsker å skape bærekraftige, vakre og varige parker for opphold, lek, og rekreasjon, og jobber både med offentlige og private parker.