Gravplasser

Kirkegårder, gravplasser og minnelunder utformes ofte som vakre parklandskap, med terrengforming, vann og vegetasjon. Stedene skal gi rom for seremonier og ettertanke.