Gater og byrom

Gater og torg er byens nerver og hjerter — vi ønsker å formgi inkluderende, vakre og funksjonelle byrom som skal leve lenge.