Nye Voss videregående skole

Voss

Ny videregående skole for ca 400 elever fordelt på fem utdanningsprogram innen yrkes- og studiespesialiserende fag og arbeidstrening. I utviklingen av den nye skolen er bygg og landskap er gjennomført som et helhetsgrep for å sikre gode forbindelser mellom ute og inne. Tomtens størrelse er på ca. 20 daa. Skolen ligger ved Lundarvatnet litt utenfor Voss sentrum.

Utendørs undervisning og enkel tilgang til attraktive pauserom har vært sentralt i konseptutviklingen. Bygget har en H-form som skaper to gårdsrom som bygger på den tradisjonelle tun-strukturen som benyttes i bygdene rundt. Det ene tunet fungerer som et utendørs verkstedområde og det andre som et solrikt oppholdsrom med aktiviteter og utsikt mot vannet nedenfor. Prosjektet har lagt vekt på å sikre logiske og trygge adkomstforhold for ulike kjøretøy, tilgang for store kjøretøy, samt parkering for sykkel, moped, HC og biler. Kunst utarbeidet av ulike kunstnere er plassert rundt på hele skoleområdet.

1 premie i konkurranse med Nordic Office of Architecture, AART arkitekter og HENT AS.

Tidsrom

  • 2013-2017

Areal

  • ca. 20 daa

Samarbeid

  • Nordic Office of Architecture, AART arkitekter og HENT AS.

Oppdragsgiver

  • Vestland fylkeskommune

Foto og illustrasjon

  • Voss videregående skole og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson