Veritasparken

Bærum

Oppgradering av Veritasparken ved utvidelse av Det Norske Veritas sitt hovedkontor på Høvik. Prosjektet strekker seg over flere perioder fra 2008-2019, og har fokus på ny bruk av uteområdene, bevaring av eksisterende kvaliteter og oppgradere til dagens standarder for universell utforming, møblering og belysning. Omfatter adkomstplass, ny vei til Høvikbanen, nytt p-hus under bakken, forplass, park og to gårdsrom.

Konseptet dyrker parkens kvaliteter med åpenhet, siktlinjer, gressflater med store trær, samspill bygg og landskap, og forsterket kontakt mot fjorden.

Tidsrom

  • 2008-2019

Areal

  • ca 35 000 m2

Samarbeid

  • Lund og Slaatto arkitekter

Oppdragsgiver

  • Det Norske Veritas Eiendom

Foto

  • Nils Petter Dale

Kontaktperson