Ulstein Arena

Ulsteinvik

Anlegget består av idrettshall på den ene siden og bibliotek og svømmeanlegg på den andre siden av et
gjennomgående byrom med små plaser, trapper og ramper.

Prosjektet ligger i et skrått terreng og landskapet tar opp høydeforskjellene på en måte som skaper
attraktive uterom for aktivitet og opphold. Høydeforskjellene er utnyttet til å skape gode steder å være, framfor å være en hindring og en barriere. Anlegget bidrar til gode og universelt utformete forbindelser mellom ulike målpunkt i byen, og folk bruker nå byrommene rundt kultur- og idrettsbygget som en viktig møteplass og en sentral gangveiforbindese fra havnefronten og sentrum.

Ulstein Arena fikk Statens pris for byggkvalitet 2018.

Tidsrom

  • 2013–2018

Areal

  • 5 200 m2 (parker og byrom)

Samarbeid

  • Lund & Slatto AS og Arkitektkontoret Nils Tveit AS

Oppdragsgivere

  • Ulstein kommune

Foto

  • Bjørbekk & Lindheim

Kontakperson