Ullerål skole

Hønefoss

Ny barneskole med idrettshall og uterom som er tilpasset elever i ulike alderstrinn med varierte lekesoner og læringsarealer. Skolegården ligger på solrike arealer mot sør og sørvest, og er inndelt i soner langs to sentrale akser, øst-vest og nord-sør. En voll, pluss en større kolle danner en buff er mot «Elling M. Solheims vei» og avgrenser skolegården mot øst. Kollen fungerer i tillegg til å være et romdannende element og som akebakke på vinteren. Langs øst-vest aksen ligger forskjellige soner for lek og aktivitet på harde dekker, mens nord-sør aksen inndeler soner hovedsakelig i det grønne. I prosjektet var det stort fokus på lokal overvannshåndtering, trafikksikkerhet og universell utforming.

1. premie i pris- og designkonkurranse sammen med L2 arkitekter. Prosjektet miljøsertifiseres etter standarden BREEAM good.

Tidsrom

  • 2017-2021

Areal

  • ca 23 daa

Samarbeid

  • L2 arkitekter og Agaia

Oppdragsgiver

  • Ringerike kommune

Foto og illustrasjoner

  • Agaia og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson