Trettenparken

Oslo

Midlertidig aktivitetspark ved sjøfronten på Filipstad. Transformasjon av havneområde til unik og tilgjengelig aktivitetspark for alle aldersgrupper. Trettenparken på Filipstad har omformet et kjedelig, grått kaianlegg til en spennende og attraktiv destinasjon for byfolk i alle aldre.

Aktivitetsparken er i stor gradbasert på bruk av gjenbruksmaterialer. Alt er tegnet fra bunnen, her er ingen ferdige hylleprodukter. Designkonseptet er inspirert av havbruket, og alt som kommer fra havet, og måten vi mennesker lever med og bruker / misbruker denne viktige ressursen. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med oppdragsgiver og entreprenør for å skape et attraktivt byrom i kontakt med fjorden på en av Oslos beste tomter i påvente av en permanent utvikling.

Tidsrom

  • 2019–2020

Areal

  • 500 m2

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune, Bymiljøetaten

Foto

  • Bymiljøetaten, Jiri Havran og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson