Tjuvholmen

Oslo

Byutviklingen på Tjuvholmen er basert på en altomfattende transformasjon fra containerhavn til en helt ny maritim og kompakt bydel med boliger, service og næring. Uterommene er bilfrie og har et sterkt offentlige preg, med stor variasjon og invitasjon til et variert og attraktivt byliv i gater, plasser og parker.

For å bedre økologien i sjøen har utbyggerne på Tjuvholmen satt ut kunstige undervannsrev som består av hundrevis av betongelementer med skjulesteder for fisk og skalldyr, og tau for blåskjell. Terrengformen på Odden sikrer naturlig avvanning mot sjøen.

Tidsrom

  • 2003-2013

Areal

  • ca. 27 000 m2

Samarbeid

  • Niels Torp, MAD, HRTB, Kristin Jarmund,
  • Renzo Piano og K.N. Brodtkorp

Oppdragsgiver

  • Tjuvholmen KS

Foto

  • Ivar Kvaal

Kontaktperson