Storøyodden

Bærum

Landskapsforming på tidligere flyplassareal på Fornebu. Terrenget er formet med markante elliptiske koller og området er kraftig revegetert med brede siktsoner ut mot fjorden. Gressbakke og eng preger midtpartiet som ligger i et jevnt fall ned mot Storøyspissen badeanlegg i sør-vest.

Det er opparbeidet som friområde med strand, grillplasser, dusjer, sandvolleyballbaner og et servicebygg. Badeplassen har tilbud til folk med funksjonshemning. Fuglereservatene på hver side er skjermet med t vegetasjon i buffersonene. Området har blitt et populært utfarts- og rekreasjonsområde både sommer og vinter. Storøyodden er Blue Flag-sertifisert.

1. premie i idékonkurranse 2003.

Tidsrom

  • 2004-2009

Areal

  • 280 daa Storøya
  • 52 daa Storøyodden

Samarbeid

  • Solbjør arkitektur og Element arkitekter

Oppdragsgiver

  • Statsbygg (Storøya)
  • Bærum kommune (Storøyodden)

Foto

  • Damian Heinisch / Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson