Steinerskolen på Nordstrand

Oslo

Oppgradering av skolens uteområder. Stedsegne kvaliteter  og bevaring av eksisterende trær står i sentrum for utformingen.  Det er et tydelig fokus på å gode lekearealer som oppfordrer til kreativitet, utforskning og sosialt samspill blant elevene.

Gode uteområder på skoler spiller en avgjørende rolle for elevenes trivsel, helse, læring og sosiale utvikling. God tilgang til utendørs leke- og aktivitetsområder oppmuntrer til fysisk aktivitet blant elevene.

Tidsrom

  • 2016-2021

Oppdragsgiver

  • Steinerskolen på Nordstrand

Foto

  • Anna-Julia Granberg