Stålverksparken og Stålverksdammen

Oslo

Bypark med dam og fossende bekk på Ensjø. Vannspeilet omkranses av et romslig tredekke og frodige grøntarealer bestående av gressplen, stauder, busker og trær. Hovinbekken er et viktig element i parken. Parken og dammen har fått navn etter Christiania Staalværk, som tidligere holdt til i området.

Prosjektet er del av transformasjonsprosjektet på Ensjø og Hovinbekken fra industriområde til boligby med gode møteplasser, et variert og trygt bomiljø i omgivelser som fremmer god folkehelse.

Ensjø og Hovinbekken prosjektet fikk Norske landskapsarkitekters forening sin ærespris i 2019 og var vinner av Oslo bys arkitekturpris 2023.

Tidsrom

  • 2007-2014

Areal

  • 25 000 m2

Samarbeid

  • Norconsult AS

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Foto

  • Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson