Ny Snarøyvei

Bærum

Konseptutvikling for trafikksystem og parkområder med hovedvei og gangsykkelveinett anlagt i tidligere flyplassområde på Fornebu
Utarbeidelse av reguleringsplan for Indre Ringvei. Detaljprosjektering med anbud og byggeoppfølging. Utvikling og design av belegningselementer, bruer, gangsykkelunderganger, rekkverk og lysarmaturer/-stolper.

Tidsrom

  • 1999-2013

Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Foto

  • Ivar Kvaal

Kontaktperson