Livsvitenskapsbygget

Oslo

Nytt parkanlegg til landets største universitets- og sykehusbygg for UiO på Gaustad. I parkanlegget rundt bygningen etableres det forplasser, oppholdsplasser, sykkelveier, turveier og Gaustadbekken som i dag er lagt i rør, åpnes opp gjennom hele dalen. Det blir kulper for håndtering av
overvann, regnvannsbed og områder beplantet etter økologiske prinsipper. Stier, bro og tråkkesteiner over bekken, sitteplasser og terrasser langs bygningen skal åpne for variert bruk av parken. Det blir også mulighet for å ha ulike arrangementer på ankomstplass og amfiscenen.

Prosjektering fra 2014–2024, byggeoppfølging i 2024 og prosjekt ferdigstilles i 2026–2027.

Tidsrom

  • 2004-pågår

Areal

  • 44 000 m2

Samarbeid

  • Ratio arkitekter og Kristine Jensen tegnestue (Århus DK)

Oppdragsgiver

  • Statsbygg/UiO

Illustasjoner

  • Statsbygg/KVANT 1 og Ratio + Mir

Kontakperson