Skårerparken

Lørenskog

Skårerparken i Lørenskog sentrum er en sosial og aktiv møteplass med synlig håndtering av overflatevann som et bærende element. Oppgaven var å utvikle et sentralt grøntområde i det nye sentrumsområdet til en flerfunksjonell aktivitetspark og samtidig bidra til å løse store utfordringer med flom og overflatevann i området.

Losbyelva er et meandrende elveløp som bukter seg gjennom landskapet like ved Lørenskog sentrum. Den meandrerende vannlinjen inspirerte oss og meander ble vårt formkonsept, som også passet inn i fortellingen om Skårerparken som en vannpark. Vi bearbeidet og tilpasset denne linjen som et utgangspunkt for formgivingen. Den gjennomgående strukturen av ferdselsårer, oppholdsplasser, lekearealer og grøntområder renner som en meandrerende elv gjennom parken i overført betydning.

Parken har store åpne dammer med vannspeil. Dammene skal kunne fylles med vann ved store nedbørsmengder, og ved behov vil nesten hele parken være oversvømt på en kontrollert måte. Vann og natur kommer tett på folk. Det etableres oppholdssoner, lekeplass, treamfi, utsiktsplattform og parkens samlingssted, en sirkulær arena. Det hele knyttes sammen av de meandrerende ferdselsårene som går gjennom parken.

Ferdselsårene omslutter parkens hjerte og samlingspunkt Arenaen. Dette er et fleksibelt flerbruksareal med mulighet for ulike typer arrangementer. Om sommeren er den et vanneldorado med fontener, damp og vannspeil. På vinteren omgjøres arenaen til en intim skøytebane. Arenaen kan lett tømmes for vann og brukes til ulike arrangementer. Parken skal inspirere til aktivitet, rekreasjon og sosiale møter og samtidig være et viktig bidrag til håndtering av flom og overvann.

Tidsrom

  • 2017–2023

Areal

  • ca. 8 daa (uteområde)

Samarbeid

  • Agaia AS

Oppdragsgiver

  • Lørenskog kommune/ Agaia AS

Foto og illustrasjoner

  • Lørenskog kommune / Farid Dino Omer (fotograf) og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson