Sjøhagen brygge

Kambo

Stor områdeutvikling på Kambo, mellom Son og Moss, med leiligheter, rekkehus, småbåthavn og brygger. Vi har jobbet på flere av byggetrinnene.

Rekkehusene består av 46 boliger, disse er tett plassert og uteområdene er tilrettelagt for sosiale aktiviteter og godt naboskap. Tunene er forbundet av bilfri internvei som slynger seg gjennom feltet i en løkkestruktur.

Sjøhagen brygge rekkehus ble tildelt byggeskikkprisen fra Moss kommune i 2022.

Tidsrom

  • 2020-2023

Samarbeid

  • MER arkitektur AS

Oppdragsgiver

  • NSO Eiendom

Foto

  • Håkon Rossebø/MER arkitektur AS

Kontakperson