Rolfsbukta

Fornebu

Transformasjon av tidligere flyplassrelatert område til boligområde med 420 enheter.
Utforming av boligenes nærområder med leke- og oppholdsplasser.

Hjertet i prosjektet er kanal og vannspeil som trekker vannet inn til de innerste boligene. Sjøfrontene med bro og brygger og promenader tilfører unike kvaliteter i kontakten med vannet.

Tidsrom

  • 2003-2015

Samarbeid

  • ARCASA arkitekter AS

Oppdragsgiver

  • OBOS Fornebulandet AS

Foto

  • Ivar Kvaal

Kontaktperson