Ringerike krematorium

Hønefoss

Mulighetsstudie i forbindelse ombygging/tilbygg av Ringerike krematorium. Dagens krematorium trenger fornyelse, både av byggetekniske årsaker og kremasjonstekniske årsaker, der det også er behov for fornyelse av utstyret i forbindelse med kapasitet i funksjon.

Mulighetsstudien skal sikre fornuftig og energismart krematoriedrift med god livsløpsøkonomi. Det nye krematoriet skal være livssynsuavhengig og fleksibelt i forhold til gravseremonien med verdige rammer ved livets slutt.

Utarbeidelse av landskapsplan med gode, intime og skjermede uteområder og forplasser. Det er også planlagt små grønne hager for opphold og vandring med rom for kontemplasjon og ettertanke.

Tidsrom

  • 2023-pågår

Areal

  • ca 3 000 kvm

Samarbeid

  • Pushark AS

Oppdragsgiver

  • Ringerike kommune

Illustrasjon

  • Bjørbekk & Lindheim og Filippo Bolognese