Nytt Regjeringskvartal

Oslo

Det nye regjeringskvartalet ligger sentralt i Oslo. Området som siden 2011 har vært isolert og lite tilgjengelig, skal sys sammen med resten av byen.

Regjeringskvartalet skal være Norges beslutningsmaskin, en effektiv og attraktiv arbeidsplass. Samtidig skal området være en naturlig forlengelse av byen, det blir bilfritt og med innbydende plassrom og park. Det
nye regjeringskvartalet vil formidle norske verdier: åpenhet, tilgjengelighet og nær tilknytning til byen og naturen. Første byggetrinn ferdigstilles 2024/2025.

Bjørbekk & Lindheim er en del av Team Urbis og har prosjektledelsen og ansvar for byrom med fokus på komplekse tekniske infrastrukturer, sterke verneinteresser og sammehenger mellom byform og byliv.

Team Urbis består av Nordic Office of Architecture, Haptic Architects, Cowi, Rambøll, Aas-Jacobsen, Asplan Viak, SLA landscape architects, Scenairo, NIKU og Norsam.

Tidsrom

  • 2027-pågår

Areal

  • ca 58.000 m2

Samarbeid

  • Team Urbis

Oppdragsgiver

  • Statsbygg / Team Urbis / Agaia (entreprenør)

Illustrasjoner

  • Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture

Kontaktperson