Rådhusparken

Lørenskog

Utforming av en 25 daa stor park med omfattende terrengarbeid ved Langevann i Lørenskog.

Parken ligger tett på sentrum, og mellom Lørenskog Rådhus, Kjenn skole og Mailand VGS, og er dermed et viktig samlingssted for hele kommunens mangfoldige befolkning. Parken inneholder scene, amfi, trebrygger, aktivitetsarealer og stier som er plassert i det skålformete landskapet som strekker seg ned mot vannet.

Tidsrom

  • 2006-2012

Areal

  • 25 daa

Oppdragsgiver

  • Lørenskog kommune

Foto

  • Ivar Kvaal