Pilestredet Park

Oslo

Pilestredet Park er et byøkologisk pilotprosjekt og en transformasjon av det gamle Rikshospitalet i Oslo.

Prosjektet er en bilfri oase midt i byen og uterommene er grønne rekreasjonsområder som er tilgjengelig for alle. Lokal overvannshåndtering preger anlegget med rislende bekker, vannrenner og basseng i alle uterom.
Gjenbruke bygningselementer av granitt er tatt vare på og gjenbrukt. Betong og andre bygningsrester er knust og brukt til oppfylling og som tilslag i betongdekker i gater og plasser. Begrepene ”fillerye” og ”lappeteppe” er overført til utformingen av utegulvene.

Prosjektet vant Oslo bys Arkitekturpris i 2005 og mottok Statens byggeskikkpris i 2007.

Tidsrom

  • 1999-2006

Areal

  • 70 daa

Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Foto

  • Ivar Kvaal

Kontaktperson