Nye Kvam videregående skole

Norheimsund

Ny videregående skole og utvidelse av eksisterende bygg i sentrum av Norheimsund. Ny skole skal få plass til 310 elever og 70 ansatte innen studiespesialisering, teknikk- og industrifag, elektro- og datateknologi, helse- og oppvekstfag og arbeids- og hverdagslivstrening. I tillegg blir det også kino, bibliotek, administrasjon for kulturskole og voksenopplæring i bygget.  Utvidelsen medfører oppføring av et nytt tilbygg på ca. 8 800 m2 i tilknytning til eksisterende bygg, og tomtens størrelse er på ca. 14 000 m2.

1. pris i konkurranse med VIS-A-VIS arkitekter og Veidekke Bygg Bergen. Løsningsforslaget ble valgt fordi dette forslaget utnytter tomten best og gjennom sin plassering og organisering oppnår gode løsninger for både innvendige og utvendige areal.

Tidsrom

  • 2022-pågår

Areal

  • ca. 14 000 m2

Samarbeid

  • VIS-A-VIS arkitekter og Veidekke Bygg Bergen

Oppdragsgiver

  • Vestland fylkeskommune

Illustrasjoner

  • Arkitektene VIS-À-VIS og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson