Nansenparken

Bærum

Transformasjon av flyplass til park med miljøprofil. Oppdraget består i konseptutvikling og transformasjon av tidligere flyplassareal til 200 daa park – utviklet som et offentlige rekreasjonsområde og planlagt som et utvidet fellesareal for alle de nye boligprosjektene på Fornebu.

De grønne armene skaper bilfrie koblinger mellom boliger og viktige målpunkter i nærmiljøet. Prosjektet har en sterk miljøprofil med fokus på lokal overvannshåndtering, massebalanse, forurenset grunn, stedegen vegetasjonsbruk og lokale møteplassfunksjoner.

1. premie i plan- og designkonkurranse i 2004.

Tidsrom

  • 2002-pågår (oppgradering)

Sted

  • Fornebu, Bærum

Areal

  • 200 daa

Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Foto

  • Svein Nordrum, Andreas Øverland og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson