MH2 -Universitetet i Tromsø

Tromsø

Medisin – og helsefag ved UiT er blitt samlokalisert i et nytt bygg, som skal knytte seg opp til eksisterende anlegg og funksjoner. Prosjektet innebærer utforming av nytt adkomsttorg, gangveier, parkeringsplasser, økonomisoner, sykkelparkering, studenthage og grøntanlegg.

MH2 kobler seg til eksisterende bygg for medisin- og helsefag og har arbeidsplasser til ca 1 100 personer. Arealene inneholder bl.a. undervisningsrom for UiT, kafé, laboratorier og kontorer m.m. MH2 er også samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Tidsrom

  • 2008-2018

Areal

  • ca. 11 000 m2

Samarbeid

  • Ratio arkitekter

Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Foto

  • Trond Isaksen / Ratio arkitekter