Lindeberg sykehjem

Oslo

Lindeberg sykehjem tilbyr 144 sykehjemsplasser og er tilpasset eldre med sammensatte medisinske diagnoser, herunder demens. Kollen ivaretas som landskapsdrag, og den grønne vegetasjonsrammen bevares som et tydelig hovedgrep. Grønne hager mellom de nye sykehjemsfløyene inneholder bl.a. en sansehage for beboerne.

Åpning av Lindebergbekken gir et særpreg til utearealene hvor vann står i fokus.

Sykehjemmet er et fremtidsrettet anlegg som både skal være et godt hjem, en god arbeidsplass og et tilskudd for en mer miljøvennlig og bærekraftig by. Lindeberg sykehjem er et Breeam “excellent” prosjekt.

Tidsrom

  • 2018-2021

Areal

  • ca 19 000 m2

Samarbeid

  • HUS arkitekter

Oppdragsgiver

  • Oslo Kommune ved Omsorgsbygg Oslo

Foto

  • HUS arkitekter