Ladehammeren

Trondheim

1. plass i arkitektkonkurranse. Ambisjonen er å utvikle eiendommen slik at den blir til glede både for de som skal bo og jobbe på der, men også for Trondheims befolkning for øvrig. Allmenheten har hatt svært begrenset tilgang til eiendommen. Dette endres ved å skape nye byrom med aktiviteter og utadrettet virksomhet for både nærmiljøet og hele byen. Gangforbindelsene i området styrkes og forbedres.


Målet for konkurransen var å finne et robust og fleksibelt hovedgrep, som kan utvikles videre i en tett dialog med byantikvar, planmyndigheter og andre interessenter. Et sentralt spørsmål i konkurransen var derfor hvordan potensialet på eiendommen kan utnyttes, i en sannsynlig kombinasjon av ny og gammel/eksisterende bebyggelse. Eierne har ambisjoner om at utviklingen av eiendommen skal være bærekraftig, både miljømessig, sosialt og økonomisk, og dette ble vektlagt i konkurransen.

 

Tidsrom

  • 2023-pågår

Areal

  • ca 18 000 m2

Samarbeid ARK

  • PKA arkitekter, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter og Erik Langdalen Arkitektkontor.

Foto og illustrasjoner

  • Arkitekterna Krook & Tjäder, Ladehammeren AS og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson