La Vere – Hardangervidda

Hardangervidda

Turistveiprosjekt som handler om  forståelsen av og respekten for det særegne landskapet på Hardangervidda – Norges største nasjonalpark og det største sammenhengende urørte naturområdet vi har i landet. Urørt natur er under sterkt press og vi har ikke mer villmark å miste. Dette er bakgrunnen for konseptet som går ut på å vise  en beskjeden holdning til naturen, la den være i fred og ikke gå utenfor det menneskeskapte fotavtrykket som allerede er der og tilføre så lite som mulig.

Konseptet for selve utformingen av rasteplassene Vardestopp, Ørteren/Veahovda og Våkavadet er hentet fra former i landskapet og fra tradisjonell og lokal kunst og håndverkstradisjon.
Det bærende elementet i konseptet er en «krage» med inspirasjon fra gammel bondekultur og Hardangersøm. Kragen omslutter rasteplassen og er et rom for opphold og aktivitet samtidig som den markerer en overgang til det vakre urørte landskapet.

De tre rasteplassene er utformet etter samme mal og vil ligge som tre perler på en lang snor, langs Riksvei 7, mellom Haugastøl og Eidfjord. Prosjektet ble kåret til vinner da Statens vegvesen ved Nasjonale turistveier høsten 2021 inviterte til en begrenset plan- og designkonkurranse.

Tidsrom

  • 2021-pågår

Areal

  • ca. 10 daa (3 stoppesteder /rasteplasser)

Oppdragsgiver

  • Nasjonale turistveier

Illustrasjon

  • Bjørbekk & Lindheim