Klemetsrud urnelund

Oslo

Urnelunden på Klemetsrud kirkegård ligger vakkert til i et eksponert, skrånende terreng. De nye urnefeltene danner sammen med en søyleskog av bjørk en ny innramming av kirkegården mot øst.
Topografi, bjørketrær, tilliggende skogsvegetasjon, bekkeløp og fjell er særlige kvaliteter i området som er ivaretatt og forsterket i prosjektet. En universelt utformet gangvei slynger seg gjennom terrenget og knytter seg på det eksisterende veinettet. I urnelunden er det plass til ca. 615 urnegraver.
Det er etablert en ny trappeforbindelse fra kirkegården til minneplassen som ligger sentralt, med utsikt over den eksisterende kirkegården. Svaberg og fargerik sedum plantet inntil bart fjell, gir karakter til stedet. Navnene til de urnelagte skrives på en lang natursteinsskive i bakkant av plassen. Det er plass til ca. 500 navn på muren.

Tidsrom

  • 2012-2016

Areal

  • ca. 7 daa

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune, Gravferdsetaten

Foto

  • Ivar Kvaal

Kontaktperson