Jordal idrettspark og Jordal Amfi

Oslo

Utforming av uteområder rundt nytt ishockeyamfi, inkludert gjenåpning av Hovinbekken gjennom Jordal Idrettspark. Innspill til reguleringsplan inkludert forprosjekt.

Nye Jordal Amfi erstatter den gamle arenaen som ble bygget for vinter-OL i Oslo 1952. Nye Jordal Amfi er først og fremst publikumsarena for ishockey, og hjemmearena for Vålerenga. Amfiet skal være en arena for de store anledningene, og like viktig et attraktivt sted for lokalaktivitet i hverdagen. Komplekset er en del av et større transformasjonsprosjekt i Jordal idrettspark, som blant annet inkluderer turveitraséer og gjenåpning av en strekning av Hovinbekken.

Tidsrom

  • 2015-2021

Areal

  • 40 000 m2

Samarbeid

  • Hille Melbye arkitekter og Rambøll

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg og Vann- og avløpsetaten

Foto

  • Einar Aslaksen/Pudder Agency