Hurdal syn- og mestringssenter

Bærum

Utvidelse og rehabilitering av Norges Blindeforbunds anlegg i Hurdal med universell utforming i høysetet. Senteret tilbyr trening, utprøving og opplæring ved rehabilitering for synshemmede. I tillegg til de som er på kurs, er det også ledsagere, og pårørende med familier som kommer på besøk og bor der i kortere eller lengre perioder. Tomten ligger vakkert til i en vestvendt skråning ved Hurdalsjøen.

Det er laget et nytt atriet som har en sansehage med varierende type gangunderlag, sittebenker og beplanting. Dette er et viktig element i orienteringsopplæringen. Når kursdeltakerne etter hvert oppnår større trygghet, kan de bevege seg videre ut i området med gangbaner med ledelinjer og aktivitetsområder. En sti leder videre ned til sjøen. Hundeluftegården er også kollet på denne stien.

Gårdsrommet har en romslig spiseplass med benker og bord, en sansehage med høye og lave stauder, busker og små trær med forskjellige smaker, dufter og tekstur. Det er fokus på orienterbarhet ved at det brukes lyd, i form av uro og vannfontener, for lettere å kunne orientere seg.

Tidsrom

  • 2008-2013

Samarbeid

  • Bios arkitekter

Oppdragsgiver

  • Norges Blindeforbund

Foto og illustrasjoner

  • Hurdal syn- og mestringssenter og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson