Havnepromenaden

Oslo

Sammenhengende havnepromenade med informasjonspunkter. Prosjektet skal være med på å gjøre Havnefronten tilgjengelig gjennom å etablere midlertidige fysiske tiltak som synliggjør, leder og viser vei og informerer om hovedstadens sjøfront.

Havnepromenaden handler om byutvikling og identitetsbygging gjennom arkitektur, landskapsgrep og grafisk design.  14 informasjonspunkter og veifinningselementer er plassert langs den 9 km lange strekningen mellom Frognerkilen i vest og Kongshavn i øst. Kontainere satt på høykant med informasjonsplakater, piler og logoer, i  tillegg er det skilting både på dekke og som «tagger» på murer, vegger, rekkverk og gjerder langs hele promenaden.

Tidsrom

  • 2015-2018

Areal

  • 9 km lengde / 14 infopunkter

Samarbeid

  • MMW arkitekter, GRID design og Halogen

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Foto

  • Nils Petter Dale

Kontaktperson