Haslum kirkegård

Bærum

Haslum kirkegård ligger i et åpent kulturlandskap. Det antas at kirkegården har vært i bruk siden middelalderen.

Bjørbekk & Lindheim har jobbet med kirkegården over flere perioder. Vi vant 1. premie i arkitektkonkurranse om ny kirkegård i 1992. Hovedgrepet bestod av to elementer: en buet terrengform og en slyngende vannrenne. Mot ytterkant er det etablert en mykt buet terrengform med bratt utside og slak innside, dermed formes et intimt landskapsrom. Bueslaget gjentas i gangveien og samler opp og tar imot det stramme veinettet og gravfeltene på en naturlig måte. Den slyngende vannrennen og et sirkulært vannspeil formidler overgangen fra den stramme delen av kirkegården til den mer organiske delen mot nordvest. Andre runde bestod av videreutvikling av kirkegård med flere vannrenner og vannspeil. Tredje runde var oppgradering av driftsområdene tilknyttet kirkegården i 2022.

Tidsrom

  • 2022, 2016-2017 og 1992-1993

Areal

  • ca. 7 daa

Oppdragsgiver

  • Bærum kommune

Foto

  • Damian Heinisch