Gladengveien

Oslo

Ny urban bygate på Ensjø i Oslo med bekkeåpning, grøntrabatter med trær, fortau, flere plassdannelser og kjørevei. Hovinbekken er ført som en mest mulig naturlikt bekk, gjennom gatas stramme urbane rammer. Naturlige terskler og frodig kantvegetasjon skaper et rikt økosystem. Kanter, møblering og detaljering er gjennomført med høy kvalitet.

Prosjektet er del av transformasjonsprosjektet på Ensjø og Hovinbekken fra industriområde til boligby med gode møteplasser, et variert og trygt bomiljø i omgivelser som fremmer god folkehelse.

Ensjø og Hovinbekken prosjektet fikk Norske landskapsarkitekters forening sin ærespris i 2019 og var vinner av Oslo bys arkitekturpris 2023.

Tidsrom

  • 2007-2014

Areal

  • 34 000 m2

Samarbeid

  • Norconsult AS

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Foto

  • Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson