Bergen Lufthavn Flesland

Bergen

Team T3 vant plan- og designkonkurranse om ny flyplass-terminal i 2009 sammen med Nordic Office of Architecture. Bjørbekk & Lindheim var ansvarlig for planlegging og prosjektering av uteområdene på landsiden for alle faser til ferdigstillelse. Konseptutvikling, masterplan,
konsekvensutredning for landskap og detaljprosjektering for landside med forplass og veisystem, park og parkeringsområder. Detaljering av brukonstruksjon og gangkulvert, benker og rekkverk.

Det nye terminalbygget har doblet flyplassens kapasitet og flyplassen har fått et stort løft både estetisk og funksjonelt.

Bergen Lufthavn ble åpnet høsten 2017 levert på tid og innenfor budsjett.

Tidsrom

  • 2009-2017

Areal

  • 85 000 m2

Samarbeid

  • Nordic Office of Architecture

Oppdragsgiver

  • Avinor

Foto

  • Nordic Office of Architecture og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson