Ensjø torg

Oslo

Nytt sentrums- og bydelstorg på Ensjø. Det særegne ved Ensjø torg er etableringen av en naturlik dam sentralt på torget. Formgivingen av torget tar utgangspunkt i denne unike situasjonen, og forholdet til eksisterende gatenett. Torget skal fungere som et samlende sentralt bydelstorg for Ensjø, med rause møbleringskanter langs dammen, torgtrær, regnbed og god plassbelysning.

Prosjektet er del av transformasjonsprosjektet på Ensjø og Hovinbekken fra industriområde til boligby med gode møteplasser, et variert og trygt bomiljø i omgivelser som fremmer god folkehelse.

Ensjø og Hovinbekken prosjektet fikk Norske landskapsarkitekters forening sin ærespris i 2019 og var vinner av Oslo bys arkitekturpris 2023.

Tidsrom

  • 2007-2019

Areal

  • 3 000 m2

Samarbeid

  • Norconsult AS

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Foto

  • Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson