Elvetangen skole og idrettsanlegg

Hakadal

Ny barneskole med idrettshall og svømmehall, og stort utendørs idrettsanlegg. Varierte aktivitet- og lekearealer som også benyttes som friområde og turmål for hele lokalmiljøet til alle døgnets tider og gjennom hele året. Området har et stort mangfold av oppholdskvaliteter for ulike aldersgrupper. Hakadal er et lite lokalsamfunn der skolen og idrettsanlegget fungerer som et nærmiljøsenter og lokalt samlingspunkt. Uterommene er sosialt inkluderende og universelt utformet for å sikre likeverdig deltakelse for alle. Prosjektet er bygget opp med stor grad av sambruk mellom ulike funksjoner først og fremst skole og idrett, men benyttes også som en arena for lokale kulturopplevelser.

Prosjektet var vinneren i en innbudt pris og designkonkurranse og ble videreført i samspillfase.

Anlegget ligger i direkte nærhet av eksisterende ungdomsskole ved Nitelva der lokale kroksjøer er inkludert i overvannsystemet.

Tidsrom

  • 2017–2021

Areal

  • ca. 70 daa (uteområde)

Samarbeid

  • Arkitektgruppen Lille Frøen og Backe Oppland AS

Oppdragsgiver

  • Nittedal kommune og Backe Oppland AS

Foto

  • Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson