Cirkle K Dal – ladestasjon for tungbiler

Dal

Bjørbekk og Lindheim har utarbeidet en plan for å forbedre truck-lading ved Circle K Dal, med spesielt fokus på å redusere blendingsfare for trafikk på E6. Gjennom en grundig analyse av terreng og kjøremønster har vi identifisert kritiske punkter der lys fra truckene kan blende bilister på E6. For å motvirke dette har vi foreslått å bygge en gabionmur som effektivt vil skjerme lys fra truckene inne på stasjonsområdet. Muren vil også harmonisere med andre elementer langs E6, og det vil bli plantet ny vegetasjon for å styrke det grønne og visuelle landskapet. Planen inngår som del av underlaget til et et-trinns søknad, der Archus Arkitekter er søknadsansvarlig.

Tidsrom

  • 2023–2024

Areal

  • 10 000 m2

Oppdragsgiver

  • Archus Arkitekter AS

Illustrasjoner

  • Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson