Botngård ungdomsskole

Bjugn

Ny ungdomsskole med uterom som innbyr til aktivitet og sosialt samvær mellom elevene, med vekt på utendørs læringsmiljø i forlengelse av bygget.
Fokus på bærekraftige løsninger for vegetasjon, trafikk og materialbruk, massebalanse og overvannsløsninger.

Prosjektet er basert på tanken om flerbruk sambruk og at skolen skal fungere som et nærmiljøanlegg. Uterommene er variert med åpne soner for store samlinger og intime uterom for mindre grupper.

1.premie i pris- og designkonkurranse sammen med Vis-a-Vis Arkitekter.

Tidsrom

  • 2018-2020

Areal

  • 11 daa

Samarbeid

  • Vis-a-Vis Arkitekter

Oppdragsgiver

  • Ørland kommune/ Byggmesteran AS (totalentreprenør)

Foto

  • Håkon Berg/Vis-a-Vis Arkitekter