Benterud barneskole

Hønefoss

Barneskole med spesialpedagogisk avdeling og idrettshall. Skolen ligger rett ved Storelva og er forsiktig innpasset i omgivelsene. Uteområdet funger som en utvidet læringsarena der bygg og landskap er en helhet. I prosjektet var det stor fokus på god tomtedisponering, trafikksikre løsninger og lekeområder som tar i bruk tomtens kvaliteter. Stedstilpasset vegetasjon og fokus på åpen og lokal overvannshåndtering.

1.premie i pris- og designkonkurranse i 2016 sammen med Vis-a-Vis Arkitekter. Prosjektet miljøsertifiseres etter standarden BREEAM-NOR Pass.

Tidsrom

  • 2016-2018

Areal

  • 8 900 m2

Samarbeid

  • Vis-a-Vis Arkitekter

Oppdragsgiver

  • Ringerike kommune

Foto og illustrasjoner

  • Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson